Měření přístrojem Supertronic | 3. 4.2023

V pondělí 3. dubna proběhne ve studiu Sarah měření přístrojem Supertronic, a to pod vedením odborného poradce ze společnosti Energy.

Přístroj Supertronic pomocí měření akupunkturních bodů měří energetický stav akupunkturních drah, souvisejících vnitřních orgánů a tkání. Dle naměřených hodnot lze posoudit, zda se orgány, funkční systémy nebo tkáně nacházejí ve stavu podráždění, zánětu, normální adaptační funkce nebo degenerativním stavu.

Největší přínos této metody je v prevenci, a také tam, kde klasická medicína neodhalí příčinu nemoci nebo nezná prostředky k jejímu vyléčení.

Co přístroj Supertronic dokáže

Změřením bodů na rukou a nohou a následnou analýzou jejich hodnot lze poměrně přesně určit zdroj případných potíží.

Nejedná se o lékařskou diagnostiku, ale o zjištění funkčnosti jednotlivých systémů. Po této analýze je možné přímo vytestovat konkrétní preparát nebo kombinaci přípravků, vhodných k obnově funkce orgánu.

měření přístrojem supertronic
měření přístrojem supertronic

Kdo může absolvovat vyšetření

Měření přístrojem Supertronic může podstoupit každý bez ohledu na věk, pohlaví a druh onemocnění. Měření nevadí ani lidem s kardiostimu­látorem nebo těhotným ženám.

Měření dětí je limitováno pouze velikostí prstů – lze je uskutečnit zhruba od 3 let. Mladší děti a zvířata je možné měřit a testovat přes prostředníka.

Určité opatrnosti je třeba u lidí vysokého věku, neboť u nich jsou chronické stavy velmi zakořeněny a je potřeba počítat s dlouhodobou regenerací.

Jak se připravit na vyšetření

  • Vyšetřovaný by neměl přijít fyzicky či psychicky vyčerpán nebo ve stadiu akutního infekčního onemocnění.
  • Alespoň 2 hodiny před vyšetřením byste neměli kouřit a pít kofeinové ani energetické nápoje. Na ruce a nohy před vyšetřením neaplikujte žádný krém.
  • V den vyšetření si vezměte jen nezbytně nutné léky, žádné jiné léky ani potravní doplňky neberte.

Podrobnosti se dozvíte od poradce nebo terapeuta, u kterého se objednáte.

měření přístrojem supertronic

Kdy a kde měření přístrojem Supertronic proběhne?

Měření přístrojem Supertronic bude probíhat v pondělí  3.dubna ve studiu Sarah v Jablonci nad Nisou (Komenského 630/31), a to v době od 13:00–17:30. Na přesný čas vyšetření se, prosím, předem objednejte.

Cena kompletního vyšetření je 200 Kč.